• AUSSICHTEN A1.1, KURS-/ARBEITSBUCH + 2 AUDIO-CDS + DVD

První díl učebnice tvoří 5 lekcí, jež jsou propojeny navazujícím příběhem, nahraným i na CD. Každá lekce pokrývá soukromou, profesní a společenskou oblast života. Na konci následuje pozvolný trénink řečových dovedností a souhrnný přehled gramatiky a abecední slovníček. Integrovaný pracovní sešit nabízí samozřejmě množství úloh k prohloubení a upevnění probraného učiva.

AUSSICHTEN A1.1, KURS-/ARBEITSBUCH + 2 AUDIO-CDS + DVD

  • $450.00